logo công ty thiết bị điện An Khánh
Đây là logo của Công ty Cổ phần Thiết bị điện An Khánh mà tôi thiết kế.
Thiết kế này làm theo yêu cầu nhờ của một người quen của tôi.
Khách hàng đặt ra các yêu cầu cụ thể:
+ logo có hình quả địa cầu
+ trong quả địa cầu có chữ A, và chữ K. Và chữ A nằm phía trên, chữ K phía dưới.
Sau thời gian nghiên cứu, tôi đã tạm phác thảo ra logo với hình dáng như trên

<updating...>

Đăng nhận xét

 
Top